Thailand flag ประเทศไทย

Vietnam investment

การลงทุน

ประเทศไทยเป็นตลาดทองคำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน นักลงทุนชาวไทยมีความผูกพันกับทองคำมาอย่างเหนียวแน่นและยาวนาน: ร้อยละ 46 ของนักลงทุนที่เราได้สำรวจความเห็นนั้นมีทองคำในครอบครองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่อุตสาหกรรมทองคำก็ยังมีศักยภาพในการรองรับนักลงทุนรายย่อยของไทย โดยข้อมูลเชิงลึกที่โดดเด่นของเราแสดงให้เห็นถึงโอกาสดังกล่าว

เราดำเนินการวิจัยในประเทศไทยดังนี้:

0

การสัมภาษณ์นักลงทุนรายย่อยทั่วประเทศ

 

คนถือครองทองคำไว้เพื่อความมั่นคง แต่ก็มุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยเช่นกัน

นักลงทุนชาวไทยตระหนักดีว่าทองคำมีบทบาทเปรียบเสมือนหลุมหลบภัย พวกเขามีแนวโน้มจะมองว่าบทบาทหลักของทองคำคือการปกป้องความมั่งคั่งและการให้ผลตอบแทนในระยะยาว แต่พวกเขาก็มั่นใจในการใช้ทองคำเป็นเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นเช่นกัน โดยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเพื่อทำกำไร

บทบาทหลักของทองคำในฐานะผลิตภัณฑ์การลงทุน

34%

เพื่อปกป้องความมั่งคั่ง

32%

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว (ที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ)

17%

ความไม่แน่นอน/ความเสี่ยงสูงที่มาพร้อมโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงมาก

ตลาดมีศักยภาพในการขยายตัว

แม้จะมีการครอบครองทองคำในอัตราที่สูงก็จริง แต่ก็ยังมีพื้นที่ให้ตลาดเติบโตขึ้นอีก นักลงทุนไทยร้อยละ 20 กล่าวว่าพวกเขาไม่เคยซื้อทองคำมาก่อน แต่อาจพิจารณาลงทุนในทองคำ ในการทำเช่นนั้น อุตสาหกรรมทองคำจะต้องช่วยแก้ปัญหาให้แก่นักลงทุน เช่น การขาดความเชื่อมั่น และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเลือกในการลงทุนในทองคำด้วยราคาที่จับต้องได้

ประเทศไทย 3% 77% 20%

กำลังพิจารณาจะซื้อทองคำ
เคยซื้อทองคำมาก่อน

กำลังพิจารณาจะซื้อทองคำ
ไม่เคยซื้อทองคำมาก่อน

จะไม่พิจารณาซื้อทองคำ

การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอาจช่วยให้การเข้าถึงทองคำสามารถทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

นักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของตลาดทองคำ การเข้าถึงการลงทุนในทองคำที่ง่ายและสามารถทำได้ตลอดเวลา ตลอดจนช่องทางการเข้าถึงทองคำที่มากขึ้นผ่านธนาคาร ล้วนถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ช่องทางออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับนักลงทุนชาวไทย เป็นการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาค้นคว้าสู่การลงทุนที่อาจเพิ่มการมีส่วนร่วมได้

ช่องทางออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ

แหล่งข้อมูล

โซเชียลมีเดีย
เว็บไซต์และแอปมือถือทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน นายหน้า หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

เราหวังว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมมีเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนา ปรับปรุง และทำให้ตลาดทองคำในประเทศไทยเติบโตในท้ายที่สุด

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลเชิงลึกสำหรับการลงทุนในประเทศไทย
ดาวน์โหลด PDF